Διεθνής εγγραφή αγοραστών Food from Britain (FFB) Buyers’ Guide

Για να λάβουν ένα ελεύθερο τυπωμένο αντίγραφο των Food from Britain Buyers’ Guide 2008 ως εισαγωγέα του βρετανικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείουbuyers@ffbbuyersguide.co.uk τροφίμων/ποτών παρακαλώ με τις ακόλουθες λεπτομέρειες*:

– Όνομα
– Επώνυμο
– Όνομα επιχείρησης
– Διεύθυνση
– Χώρα
– Τίτλος εργασίας
– Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
– Οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες

* Συμφωνείτε με τους Buyers’ Guide Όροι & διατάξεις μας και επιλέγετε μέσα στο ενημερωτικό δελτίο μας